สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์ยุทธนาวี เกาะช้าง

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์ยุทธนาวี เกาะช้าง

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีจัดเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของเกาะช้าง อนุสรณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ใกล้กับอ่าวสลักเพชร เป็นสถานที่ที่เคยเกิดการสู้รบระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสในกรณีพิพาทเขตแดนตะวันออก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในครั้งนั้นฝ่ายไทยสามารถขับไล่ข้าศึกให้ถอยล่นออกไปได้ แต่ต้องสูญเสียเรือรบหลวงไปถึง 3 ลำ ได้แก่ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงธนบุรี และเรือรบหลวงชลบุรี รวมทั้งยังสูญเสียทหารพลประจำเรือไปอีกถึง 36 นาย

สำหรับบริเวณภายในอนุสรณ์จะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผันพระพักตร์ไปยังยุทธนาวีเกาะช้าง ด้านล่างของอนุสาวรีย์สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเรือรบจำลอง เพื่อเป็นการระลึกถึงการสู้รบระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลในอดีต และในวันที่ 17-21 มกราคม ของทุกปีกองทัพเรือยังได้จัดให้มีการทำบุญประจำปีเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้นกันอีกด้วย ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยในพื้นที่เกาะช้าง รวมถึงนักท่องเที่ยว

โดยรอบบริเวณอนุสรณ์สถานยังได้จัดเป็นสวนสวยสำหรับพักผ่อนและยังมีอาวุธจำลองตั้งไว้อยู่รายล้อมอนุสรณ์สถานกันอีกด้วย ใครมาเที่ยวเกาะช้างอย่าลืมแวะไปสักการะเพื่อระลึกถึงเหล่าบรรดาทหารกล้าทั้งหลายที่ช่วยปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานกันนะคะ

Leave a Reply